نسخه چاپی - انهدام باند تولید و توزیع مواد مخدر
تاریخ : سه شنبه 22 خرداد 21:36
کد خبر : 696236
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

انهدام باند تولید و توزیع مواد مخدر

انهدام باند تولید و توزیع مواد مخدر

انهدام باند تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی شیشه در لواسان کوچک توسط عوامل اطلاعات سپاه ناحیه الغدیر.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ