تاریخ : پنجشنبه 14 تير 23:41
کد خبر : 700699
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

روز شهرداری مبارک

روز شهرداری مبارک

پیام تبریک فرمانده پایگاه شهید مدنی

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی  حوزه 163 ابو حمزه ثمالی  ناحیه مقاومت بسیج الغدیر

روزشهرداری را به شهردار محترم لواسان جناب اقای مهندس حیدریان ومعاون محترم مهندس حیدری وهمه مدیران وکارکنان شهرداری لواسان تبریک می نماییم
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی
هادی عظیمی


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ