تاریخ : یکشنبه 06 آبان 15:02
کد خبر : 720959
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

گزارش تصویری تابلو فرهنگی

گزارش تصویری تابلو فرهنگی

نصب تصویر شهدای سبو بزرگ توسط واحد فرهنگی پایگاه شهید مدنی.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ