پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی
 
شنبه 04 اسفند 1397 -

رای به سایت :
13
محبوب
جلسه مشترک
جلسه مشترک

جلسه فرمانده پایگاه شهید مدنی با معاون شهردار لواسان مهندس حیدری و جانشین راهور لواسان.

1397/07/03 21:06
جلسه حوزه ۱۶۳ برگزار شد
جلسه حوزه ۱۶۳ برگزار شد

گزارش تصویری جلسه فرمانده حوزه ۱۶۳و فرماندهان پایگاه ها.

1397/05/21 17:20
جلسه مشترک حوزه برگزار شد
جلسه مشترک حوزه برگزار شد

جلسه مشترک فرماندهان پایگاه شیرخانی، یالثارات حسین (ع) شهید مدنی و مسئول دفتر فرماندهی حوزه ۱۶۳ برگزار شد.

1397/04/14 16:02
جلسه با مسول تربیت حوزه ۱۶۳
جلسه با مسول تربیت حوزه ۱۶۳

گزارش تصویری جلسه مشترک فرمانده پایگاه شهید مدنی و مسول تربیت بدنی حوزه ۱۶۳.

1396/12/11 20:01
شما افسران جنگ نرم هستید
شما افسران جنگ نرم هستید

قرارگاه فضای مجازی پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی برگزار شد.

1396/09/29 19:50