تاریخ : جمعه 18 آبان 02:01
کد خبر : 722438
سرویس خبری : پوستر
 

در این انقلاب آنقدر کار هست

در این انقلاب آنقدر کار هست که می توان انجام داد

در این انقلاب آنقدر کار هست

در این انقلاب آنقدر کار هست که می توان انجام داد ، بی آنکه هیچ پست ، سمت ، حکم و ابلاغی در کار باشد ...سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ