پایگاه مقاومت بسیج حضرت ولی عصر (عج)
 
شنبه 29 دي 1397 -

رای به سایت :
10
محبوب
رستگاری در عملیات «عطش»
رستگاری در عملیات «عطش»

بیسیمچی از گرما فریاد می زد که قنبری سوختم! جنس فلزی بیسیم موجب می شد که پشت کمر بیسیمچی ها بد جوری بسوزد.

1397/03/22 18:51