پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع)
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
32
محبوب

سوتی پادشاه عربستان
سوتی پادشاه عربستان
سوتی پادشاه عربستان
    تاریخ› چهارشنبه 13 دي 1396 - 14:26

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

سوتی من و تو درباره وضعیت شهر ایذه
سوتی من و تو درباره وضعیت شهر ایذه
سوتی من و تو درباره وضعیت شهر ایذه
    تاریخ› چهارشنبه 13 دي 1396 - 14:19

در پی اعتراضات اخیر برخی افراد فرصت‌طلب، شبکه ضدانقلاب من و تو از فرصت سوء استفاده و ادعای مضحکی را درباره سقوط شهر ایذه مطرح کرد.

RSS