پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع)
 
جمعه 24 آذر 1396 -

رای به سایت :
32
محبوب
معرفی پایگاه : امام حسین (ع)

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) در مجموعه و نیروگاه سد لتیان لواسان بزرگ واقع شده است.