تاریخ : چهارشنبه 13 دي 10:56
کد خبر : 633006
سرویس خبری : امنیتی و دفاعی
 

سوتی پادشاه عربستان

سوتی پادشاه عربستان

سوتی پادشاه عربستان

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع)  حوزه 165 میثم تمار  ناحیه مقاومت بسیج الغدیر،

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

 

به گزارش قسم،در پشت پرده حمایت های رسانه از آشوبگران ،نام یک کشور بیشتر از همه می درخشد و آن هم "عربستان سعودی" است. اعراب می خواهند با تجزیه ی تمدن دو هزار ساله ی ایران برای خود تمدن دست و پا کنند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ