تاریخ : دوشنبه 18 تير 00:28
کد خبر : 701225
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

ایستگاه صلواتی

ایستگاه صلواتی

برگزاری ایستگاه صلواتی:

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع)  حوزه 165 میثم تمار  ناحیه مقاومت بسیج الغدیر، ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) توسط بسیجیان حوزه 165 میثم تمار در روز یکشنبه مورخ 97/4/17 جنب حوزه 165 میثم تمار برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ