پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع)
 
یکشنبه 05 اسفند 1397 -

رای به سایت :
38
محبوب
برگزاری حلقه صالحین
برگزاری حلقه صالحین

حلقه صالحین پایگاه توسط بسیجیان پایگاه در مسجد صاحب الزمان (عج) برگزار شد.

1397/04/24 02:36
حلقه صالحین پایگاه برگزار شد
حلقه صالحین پایگاه برگزار شد

حلقه صالحین پایگاه برگزار شد

1397/04/18 00:57
حلقه صالحین پایگاه امام حسین (ع) سدلتیان
حلقه صالحین پایگاه امام حسین (ع) سدلتیان

حلقه صالحین پایگاه امام حسین (ع)سدلتیان توسط بسیجیان پایگاه در مسجد صاحب الزمان (عج) سدلتیان در تاریخ ۹۷/۳/۸ برگزار شد.

1397/03/08 22:51
حلقه صالحین پایگاه امام حسین (ع) سدلتیان
حلقه صالحین پایگاه امام حسین (ع) سدلتیان

حلقه صالحین پایگاه امام حسین (ع) سدلتیان توسط بسیجیان پایگاه در مسجد صاحب الزمان (عج) سدلتیان برگزار شد.

1397/03/01 11:45
جلسه صالحین پایگاه امام حسین (ع) در سد لتیان برگزار شد
جلسه صالحین پایگاه امام حسین (ع) در سد لتیان برگزار شد

در مورخ 1396/09/25 جلسه صالحین با تعدادی از بسیجیان پایگاه امام حسین علیه السلام در سد لتیان برگزار گردید.

1396/09/27 09:32
حلقه صالحین پایگاه امام حسین (ع) در مجموعه سد لتیان برگزار شد
حلقه صالحین پایگاه امام حسین (ع) در مجموعه سد لتیان برگزار شد

جلسه صالحین توسط جمعی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) در مجموعه سد لتیان برگزار گردید.

1396/09/12 15:55
جلسه صالحین پایگاه امام حسین ( ع ) در مجموعه سد لتیان برگزار شد
جلسه صالحین پایگاه امام حسین ( ع ) در مجموعه سد لتیان برگزار شد

جلسه صالحین با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه امام حسین علیه السلام سد لتیان برگزار شد.

1396/08/17 14:45
جلسه صالحین پایگاه امام حسین (ع) برگزار شد
جلسه صالحین پایگاه امام حسین (ع) برگزار شد

جلسه صالحین پایگاه امام حسین (ع) در سد لتیان برگزار گردید. از جمله برنامه های اجرا شده در این حلقه قرائت قرآن مجید توسط اعضا، سخنرانی روحانی مسجد در خصوص تفسیر آیات و احادیث بوده است.

1396/08/15 11:39
جلسه صالحین پایگاه برگزار شد
جلسه صالحین پایگاه برگزار شد

جلسه صالحین پایگاه همراه با قرائت قرآن کریم در مجموعه سد لتیان برگزار شد.

1396/05/08 11:22