پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع)
 
جمعه 29 دي 1396 -

رای به سایت :
32
محبوب
سوتی پادشاه عربستان
سوتی پادشاه عربستان

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

1396/10/13 10:56