قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج حضرت خدیجه کبری (س)
 
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

رای به سایت :
3
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه حضرت خدیجه (س)

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج حضرت خدیجه (س) در روستای روته واقع شده است.