تاریخ : یکشنبه 17 دي 15:02
کد خبر : 635961
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

جلسه معاونت اردویی در ناحیه الغدیر برگزار شد

گزارش تصویری/

جلسه معاونت اردویی در ناحیه الغدیر برگزار شد

جلسه معاونت اردویی با موضوع نگاهی نو و علمی و مدیریت صحیح در سفرهای زیارتی و سیاحتی در ناحیه الغدیر برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ