پایگاه مقاومت بسیج شهید میر اسماعیلی
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
3
محبوب
جلسه معاونت اردویی در ناحیه الغدیر برگزار شد
جلسه معاونت اردویی در ناحیه الغدیر برگزار شد

جلسه معاونت اردویی با موضوع نگاهی نو و علمی و مدیریت صحیح در سفرهای زیارتی و سیاحتی در ناحیه الغدیر برگزار شد.

1396/10/17 15:02