پایگاه مقاومت بسیج شهدای شمشک
 
چهارشنبه 21 آذر 1397 -

رای به سایت :
87
محبوب

شهیدحجت اله آبنیکی

تاریخ شهادت:  1360-06-17
محل شهادت: