پایگاه مقاومت بسیج شهدای شمشک
 
چهارشنبه 21 آذر 1397 -

رای به سایت :
87
محبوب

شهيد محمد كياشمشكي

تاریخ شهادت:  1361-03-22
محل شهادت:  زندان حزب خائن و جنايتكار دموكرات