پایگاه مقاومت بسیج شهدای شمشک
 
پنجشنبه 28 دي 1396 -

رای به سایت :
81
محبوب

شهيد محمد كياشمشكي

تاریخ شهادت:  1361-03-22
محل شهادت:  زندان حزب خائن و جنايتكار دموكرات