پایگاه مقاومت بسیج شهدای شمشک
 
چهارشنبه 21 آذر 1397 -

رای به سایت :
87
محبوب

شهيد حسين كياشمشكي

تاریخ شهادت:  1363-02-03
محل شهادت:  جنوب كشور