پایگاه مقاومت بسیج شهدای شمشک
 
چهارشنبه 21 آذر 1397 -

رای به سایت :
87
محبوب
معرفی پایگاه : شهدای شمشک

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج شهدای شمشک در شهر شمشک از بخش رودبار قصران واقع شده است.