تاریخ : چهارشنبه 13 دي 13:51
کد خبر : 633170
سرویس خبری : شهر
 

بازدید شهردار شمشک از پروژه های عمرانی شهر

بازدید شهردار شمشک از پروژه های عمرانی شهر

بازدید شهردار شمشک از پروژه های عمرانی شهر

روز دوشنبه حسن بابائی شهردار، مهندس برزو، صادقی معاون خدمات شهری، مهدی ساوه شمشکی معاون فرهنگی اجتماعی و برخی از مسوولین شهری از پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید کردند.

در این بازدید حبیب ساوه دورودی مسوول واحد عمران از نحوه اجرا، میزان و محل تامین اعتبارات و سایر جزئیات اجرایی گزارشی را ارائه نمود.

حسن بابائی شهردار نیز ضمن تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی پروژه ها خواستار ادامه فعالیت ها طی یک برنامه زمان بندی مدون و مطلوب ضمن رعایت کیفیت پروژه ها شد.

گفتنی است: بازدیدها مستمر و نظارت‌های دقیق از پروژه ها در کنار حمایت از مجریان عمران شهر، متضمن اهداف توسعه شهر خواهد بود.


منبع : فارس

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ