تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 11:20
کد خبر : 719178
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

نشست قرآنی کلاس اولی ها با همکاری پایگاه مکتب الزهرا برگزار شد

گزارش تصویری/

نشست قرآنی کلاس اولی ها با همکاری پایگاه مکتب الزهرا برگزار شد

نشست قرآنی کلاس اولی های مدرسه شهید محمدباقر صدر با همکاری پایگاه مکتب الزهرا اوشان برگزار گردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ