پایگاه مقاومت بسیج مکتب الزهرا (س)
 
پنجشنبه 26 مهر 1397 -

رای به سایت :
28
محبوب
نشست قرآنی کلاس اولی ها با همکاری پایگاه مکتب الزهرا برگزار شد
نشست قرآنی کلاس اولی ها با همکاری پایگاه مکتب الزهرا برگزار شد

نشست قرآنی کلاس اولی های مدرسه شهید محمدباقر صدر با همکاری پایگاه مکتب الزهرا اوشان برگزار گردید.

1397/07/19 07:50