پایگاه مقاومت بسیج بنی فاطمه(س)
 
جمعه 24 آذر 1396 -

رای به سایت :
811
محبوب

رمضان جان نثاری

تاریخ شهادت:  1358-06-30
محل شهادت:  سقز