پایگاه مقاومت بسیج بنی فاطمه(س)
 
شنبه 30 تير 1397 -

رای به سایت :
822
محبوب

مرتضی مقدس

تاریخ شهادت:  1365-05-06
محل شهادت:  مهران