پایگاه مقاومت بسیج بنی فاطمه(س)
 
جمعه 24 آذر 1396 -

رای به سایت :
811
محبوب

مرتضی مقدس

تاریخ شهادت:  1365-05-06
محل شهادت:  مهران