پایگاه مقاومت بسیج بنی فاطمه(س)
 
شنبه 04 فروردين 1397 -

رای به سایت :
820
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج بنی فاطمه(س)

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج حضرت بنی فاطمه(س) در روستای نیکنامده لواسان بزرگ واقع شده است.