پایگاه مقاومت بسیج بنی فاطمه(س)
 
جمعه 24 آذر 1396 -

رای به سایت :
811
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج بنی فاطمه(س)

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج حضرت بنی فاطمه(س) در روستای نیکنامده لواسان بزرگ واقع شده است.