تاریخ : چهارشنبه 13 دي 11:33
کد خبر : 633040
سرویس خبری : سایر محتوای سیاسی
 

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

اجازه ی دخالت نمیدهیم/

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

به گزارش قسم،حوزه166نرجس خاتون،پایگاه بنی فاظمه(س)،در پشت پرده حمایت های رسانه از آشوبگران ،نام یک کشور بیشتر از همه می درخشد و آن هم "عربستان سعودی" است. اعراب می خواهند با تجزیه ی تمدن دو هزار ساله ی ایران برای خود تمدن دست و پا کنند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ